Akcent - festival divadla s presahem
FESTIVAL
Akcent 2011

Mezinárodní festival divadla s přesahem
1. ročník

Divadlo Archa 15. - 20.11. 2011

Festival Akcent vznikl z naléhavé potřeby vytvořit platformu pro umění, které překračuje hranice mezi uměleckou tvorbou, sociálními problémy a politikou.

Organizátoři festivalu chápou umění jako unikátní prostředek komunikace, která není omezena pouze na tradiční konzumenty umění, na návštěvníky divadel, galerií a koncertních síní. Festival Akcent chce dát prostor dokumentárnímu divadlu, komunitnímu umění,  sociálním intervencím, umění ve veřejném prostoru a prezentovat aktivity, které uměleckými prostředky vstupují na pole společensky prospěšné či společensky kritické činnosti. Festival Akcent chce prosazovat nový pohled na funkci umění v sociálním kontextu.

Akcent byl založen v roce 2010 na základě společné iniciativy pražského Divadla Archa a Divadla z Pasáže v Banské Bystrici. Nultý ročník festivalu se konal 30. 9. - 2. 10. 2010 v Banské Bystrici a 4. 9. - 7. 9. 2010 v Praze.

První ročník festivalu budou tvořit divadelní představení a koncerty, prezentace, dílny, akce ve veřejném prostoru a projekce dokumentárních filmů.

Centrem festivalu Akcent 2011 budou všechny prostory Divadla Archa. Festival chce zároveň upozornit na místa, která se nacházejí v přímém sousedství Archy či ve vzdálenějším okolí a nesou v sobě znaky sociálních a ekonomických proměn i skrytých sociálních konfliktů. Místa, kde se bude festival konat, zahrnou například pasáž a dvůr zrekonstruované budovy bývalé Legiobanky (dnes Palác Archa), Zlatnickou ulici, Holešovickou tržnici a další lokality.

Patronem festivalu je socioložka Jiřina Šiklová.

Ředitelkou festivalu je Jana Svobodová.

Dramaturgický tým: Jana Svobodová, Ondřej Hrab, Henk Keizer, Petra Čechová.

Poděkování: Jiřina Šiklová, Adam Hanuljak, Mike a Tereza Baugh, Barbora Falátková, Jakub Hrab, Leonor Carpinteiro, Divadlo z Pasáže, KC Zahrada, Alfréd ve dvoře, Stanica Žilina, Inventura, Ramus, Jiné jeviště, Charita, Auto*mat, FAMU, DAMU, Klub Hanoj, Normální festival, Pražský festival německého jazyka.