Akcent - festival divadla s presahem
Urban Buran – prezentace projektů komunitního divadla

20:00 KC Zahrada, Praha - Chodov


altVečerem prezentací Urban Buran se do festivalu Akcent zapojuje Kulturní centrum Zahrada. KC Zahrada se dlouhodobě věnuje komunitním aktivitám jakrámci sídliště Jižní Město, tak i v širším kontextu při festivalu Street For Art. Proto se prezentace různorodých projektů komunitního divadlacelé republiky odehraje právě tam.


Pokud chcete objevit, co se skrývá pod pojmy komunitní a sociální divadlo nebo divadlopřesahem, prezentace na Urban Buran vám mnohé napoví. Večer plný překvapení a nových objevů, setkání se známými i dosud neobjevenými tvůrci. Deset minut na prezentaci každého projektu a neomezený čas na povídání a debaty.

 

 

Seznam hostů:

Martin Fojtíček: Ledovec - Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách.

Ondřej Prcín: Projekt Scéna pro sociální divadlo, o. s. Skutečnost. O úskalích práce s (ne)herci/klienty a hlavně o praktickém zániku dvou divadel: Ježek a čížek a Kunsthaus Sananim.

Václav Kučera: Bezvadydivadlo.
Prezentace informuje o divadelním souboru Bezvadydivadlo, působícím od roku 2003. O zapojení divadelní aktivity v rámci poslání obecně prospěšné společnosti Mezi proudy, o historii divadelního souboru s krátkým představením klíčových her a významných místech prezentace. Závěrem poukazuje na poslední dramatický počin – hororově romantický kus – Pes Baskervilský.

Karina Kottová: Althea Thauberger. Práce Althey Thauberger jsou typické tím, že vyžadují spolupráci nebo interakci s jednotlivci, skupinami a komunitami. Jejich výsledkem jsou performance, filmy, videa, zvukové záznamy, dokumentace, knihy. Althea Thauberger se soustřeďuje na sociální prostory, skupiny lidí, které existují v určitém odloučení či vydělení a jsou často předmětem sociální kontroly.

Madlen Komárová: DivaDno. Občanské sdružení DivaDno vzniklo v září roku 2010 spojením profesionálů z oblasti umění a terapeutických přístupů. Hlavní cílovou skupinou jsou především lidé bez přístřeší. Sdružení spolupracuje zejména s osobami, které se na změně své negativní situace chtějí podílet. Nabízí jim pozornost, čas, prostor a společenskou resocializaci. Cílem je jejich propojení s majoritní společností  pomocí volnočasových aktivit.

Zora Vondráčková: Lidé v místech.

Patrik Krebs: Festival Error. Mezinárodní divadelní festival Error jako jediný na světě dává hlavní prostor pro prezentaci bezdomoveckých divadel. Každý rok se v Bratislavě mimo jiné zviditelní i další divadla, která pracují s marginalizovanými skupinami.

Jiří Honzírek: Divadlo Feste.

Markéta Richterová: Žižkov na molo. Autorské představení Žižkov na molo je výsledkem spolupráce autorky s  romskými dětmi ze Základní školy na Havlíčkově náměstí na Žižkově v roce 2009. Nazkoušení hry předcházel půlroční pravidelný workshop, samotné představení je střípek reality, jakou byly děti ochotny ukázat a se kterou si dokázaly pohrát prostřednictvím divadla.

Markéta Mathauser Malinová: Rozkoš bez rizika.

Zdeněk Raiser: Paso a Paso (Cesta zraněného bojovníka). Jedinečný projekt divadla v sociální akci s názvem „První úspěch“, iniciovaný občanským sdružením Tripitaka ve spolupráci s brněnským Centrem experimentálního divadla, představí první výsledky své práce. Představení Paso a Paso (Cesta zraněného bojovníka) je první inscenací projektu, který spojuje prvky divadla v sociální akci a sociálního, pracovního a psychologického poradenství. Mladí lidé ve věku 16 až 26 let vyrůstající bez biologických rodičů, v SOS vesničkách, dětských domovech nebo domech na půli cesty si během půl roku práce v projektu osvojili základy herectví, jevištní mluvy, pohybu a autorského psaní, aby se stali hlavními aktéry a spoluautory scénáře.

 

Více informací: www.kczahrada.cz  Délka: 90 minut